Hızlı Erişim

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Amaç ve Kapsam

Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ve Türkçe üzerine araştırmalar yapılması amacıyla kurulmuştur. ODÜ TUYAM, çağdaş eğitim ve öğretim ortamı içinde, özgün ve yenilikçi bir eğitim anlayışıyla öncelikle Türkçenin, bunun yanında diğer yabancı dillerin de öğretilmesini hedeflemektedir. Bu amaç ve hedef doğrultusunda dil kursları, sertifika programları ve seminerler düzenlenmek, dilbilim ve dil öğretimi gibi alanlarda uygulamaya dönük projeler üretmek, Türk kültürünü tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek merkezin temel etkinliklerindendir.


Ekleme tarihi: 14-12-2018 06:59:23